Nisan Doğum Taşı: Elmas

Dünya üzerinde çeşitli mitolojilerdeki efsanelere göre meleklerin oklarının uçlarında olduğuna inanılan elmas taşı, yüzyıllar boyu asaleti temsil etmiştir. Felsefecilerin taşı olarak da bilinen elmas, mükemmel adamın sembolü idi. Eskiden savaşlarda krallar göğüslerine taktıkları deri zırhlarının üzerinde elmaslar ve değerli taşlar bulundururlardı çünkü elmasların yıldızların parçacıkları ve Tanrı’ların gözyaşları olduğuna inanırlardı. Böylece Tanrı’lar tarafından kutsanan kralın, savaşta hayatı kurtulurdu. Eski Yunan mitolojisine göre elmas yenilmez, yok edilemez anlamına gelirdi. Elmasın, taktığı kişiye güç, yenilmezlik, cesaret ve hayatın karanlık tarafına karşı sihirli bir güç verdiğine inanılırdı. Elmas ile ilgili sayısız efsaneler bulunmaktadır. En tanınmışı ise elmas taşının suçlu ve masumu ayırt edebilme özelliğidir. Sanık suçlu ise elmas kararmaya başlar, masumsa elmas parlarmış. Masumiyet, adalet, inanç ve gücün sembolü olan elmasın altın ile beraber vücudun sağ tarafına takıldığında kabuslardan koruduğuna inanılırmış. Günümüzde güven ve sevginin sembolü olan elmas, 10. ve 60. evlilik yıldönümü taşı olarak kabul edilir. Uyum sağlama, birey ile ortam arasındaki dengeyi koruma ve stresi azaltma gibi vücudu iyi yönde etkileyen özellikleri olduğu söylenir. Bir kadının elmas yüzüğünü sol elinin üçüncü parmağına geçirmesinin, özellikle antik Mısır uygarlığına özgü bir inanışla doğrudan kalple temas kuran ‘aşk damarı’na değmesiyle doğrudan ilgisi bulunduğuna inanılır. Her ne şekilde olursa olsun, elmasın sonsuz aşkı temsil ettiği de kabul ediliyor. Bu taşın çok değerli ve özel olmasının bir sebebi de aşkın, insana en nadide, en hak etmeye değer armağanı olarak görülmesi de olabilir. Elmasın büyülüğü dünyasıyla tanışmanız dileğiyle... [caption id="attachment_3216" align="alignnone" width="648"]Ham Elmas Yüzük Ham Elmas Pırlanta Yüzük[/caption]    

Yorumlar