Kaşıkçı Elması - Meşhur Taşlar II

Tarih boyunca büyüklüklerinden veya takan kişilerden dolayı dünyada meşhur olmuş ismi olan olağanüstü elmaslar, değerli taşlar bulunmaktadır. Listelenen bu meşhur taşlar hakkında zaman zaman bilgi vereceğiz. Koh-i Nur ile başladığımız seriye ülkemizin değerlerinden olan Kaşıkçı Elması ile devam etmek istiyorum. Kaşıkçı Elması, damla kesim 86 carat (17,2 gr.) ağırlığında olup çevresinde 49 adet çift sıra elmas bulunmaktadır. Kendi sınıfında dünyanın dördüncü büyük elması olarak kabul edilir. Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kaşıkçı Elması ile ilgili türlü rivayetler bulunmakta Osmanlı Sarayına nasıl girdiği de rivayetten öte değildir. Efsaneye göre 1774 yılında Pigot adında bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'ın Madaras Mihracesi'nden satın alıp Fransa'ya götürür. Bir zaman sonra tekrar satılığa çıkartılan elması Napolyon'un annesi satın alır. Napolyon sürgüne gönderildiği zaman oğlunu kurtarabilmek için elması satılığa çıkarır. O sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı, paşa adına 150 bin altın ödeyerek elması satın alır ve paşaya getirir. II. Mahmud zamanında, Tepedelenli Ali Paşa, devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür, paşanın varlıklarına el konulur ve tüm mal varlığı Osmanlı Hazinesine gönderilir. Böylelikle, Napolyon'un annesinden satın alınan Kaşıkçı Elması hazineye girmiş olur.  Başka bir rivayete göre, elmas, Yenikapı'da dolaşan fakir bir balıkçı tarafından bulunur. Ne olduğunu anlayamayan balıkçı bulduğu şeyi bir kuyumcuya gösterir. Kuyumcu almaya fazla istekli görünmeyip elindeki şeyin bir cam olduğunu söyler. 'Bu kadar yol gelip bunu taşıdığın için sana bunun karşılığında üç kaşık vereyim', der. Üç kaşığı kabul eden balıkçı elması kuyumcuya satmış olur. Saray vezirlerinden birinin satın alması ile elmas Saraya girmiş olur. Kaşığa satılan elmasa da bu yüzden Kaşıkçı Elması denir. Kaşıkçı Elması    

Yorumlar